December

Fri 1 December, 7:30 pm - Just Friends
Fri 15 December, 7:30 pm - Peter Van Der Steen
Sun 17 December, 1:00 pm - Monthly Hit of Country ft Jeff Brown
Sun 31 December, 7:30 pm - Just Friends

january

Fri 5 January,  7:30 pm - Just Friends
Fri 19 January, 7:30 pm - Double Deuce

February

Fri 2 February,  7:30 pm - Just Friends
Fri 16 Fenruary, 7:30 pm - Peter Van Der Steen